Bán 5,5 sào hẻm Lý Thái Tổ Xã Đam’bri Bảo Lộc Lâm Đồng