Triển khai cắm mốc giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương

Cao tốc Liên Khương – Prenn dài 19,2km dự kiến sớm kết nối với cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương
(LĐ online) – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh; UBND các huyện, thành phố liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang phối hợp triển khai cắm mốc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.
Cao tốc Liên Khương – Prenn dài 19,2km dự kiến sớm kết nối với cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương
Cao tốc Liên Khương – Prenn dài 19,2km dự kiến sớm kết nối với cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương

Theo UBND tỉnh, Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và dự án cao  tốc đoạn Bảo Lộc – Liên Khương (sau đây gọi tắt là Dự án) được xác định là dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công Dự án (dự kiến ngày 2/9/2023) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh trong năm 2023.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Dự án và triển khai một số hồ sơ, thủ tục khác có liên quan đến Dự án rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh (trong đó, công tác triển khai cắm mốc giải phóng mặt bằng Dự án ngoài thực địa vẫn chưa được thực hiện như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 74/TB-UBND ngày 27/02/2023).
Để kịp thời chuẩn bị các điều kiện và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục nhằm khởi công Dự án vào ngày 2/9/2023, UBND tỉnh yêu cầu  Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp cùng với UBND các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, thành phố Bảo Lộc và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đồng loạt việc cắm mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa (cắm mốc tạm) theo phương án tuyến thiết kế trong hồ sơ báo cáo đầu kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi đang triển khai và bàn giao cho các địa phương làm cơ sở để lập hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xem xét, giải quyết.
UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (đại diện liên danh Nhà đầu tư lập  BCNCKT cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc), Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang (đại diện liên danh Nhà đầu tư lập BCNCKT cao tốc đoạn Bảo Lộc – Liên Khương) chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh liên hệ, thông báo đến các địa phương khi triển khai cắm cọc mốc tim tuyến, mốc cao độ, mốc đường chuyền, mốc giải phóng mặt bằng để phối hợp, thực hiện quản lý, bảo vệ trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *